free amp template

Članovi istraživačke skupine

Gordana Hržica
Tomislava Bošnjak Botica
Marina Čamber 
Gordana Dobravac
Sara Košutar
Lucija Kuvačić
Eliana Moscarda Mirković
Marina Olujić Tomazin
Nada Poropat Jeletić
Ivana Trtanj

Suradnici projekta koji nisu članovi istraživačke skupine

Wolfgang U. Dressler
Jelena Kuvač Kraljević
Claire Martinot
Maja Roch 

Drugi sastanak istraživačke grupe u prvoj projektnoj godini (19. listopada, 2018).
Drugi sastanak istraživačke grupe u prvoj projektnoj godini (19. listopada, 2018)

VODITELJICA PROJEKTA:

Doc. dr. sc. Gordana Hržica

Odsjek za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u ZagrebuČLANOVI ISTRAŽIVAČKE SKUPINE:

Dr. sc. Tomislava Bošnjak Botica

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Suradnica


Marina Čamber, M.A.

Odsjek za lingvistiku Sveučilišta u Beču

Suradnica


Dr. sc. Gordana Dobravac

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Suradnica


Sara Košutar, mag. educ. philol. croat. et franc.

Odsjek za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Suradnica - Doktorand


Lucija Kuvačić, mag. logoped.

Odsjek za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Suradnica - Doktorand


Doc. dr. sc. Eliana Moscarda Mirković

Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Suradnica


Marina Olujić Tomazin, mag. psych. et logoped.

Centar za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

Suradnica


Doc. dr. sc. Nada Poropat Jeletić

Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 

Suradnica


Dr. sc. Ivana Trtanj

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

SuradnicaSURADNICI PROJEKTA KOJI NISU ČLANOVI ISTRAŽIVAČKE SKUPINE:

Prof. emer. Dr. sc. Wolfgang U. Dressler

Odsjek za lingvistiku Sveučilišta u Beču

Savjetnik


Izv. prof. dr. sc. Jelena Kuvač Kraljević

Odsjek za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Savjetnica


Prof. dr. sc. Claire Martinot

Sveučilište Paris Sorbonne

Savjetnica


Doc. dr. sc. Maja Roch

Odsjek za razvojnu psihologiju i socijalizaciju Sveučilišta u Padovi

Savjetnica